Jumat, 17 Mei 2013

Islam banyak menarik perhatian orang kepada fakta-fakta sejarah dan kejadian-kejadian yang telah dialami oleh umat-umat yang terdahulu, dengan tujuan memperingatkan umat manusia akan sunnat Allah yang berlaku bagi pergaulan hidup hamba-hamba-Nya sejak Adam diturunkan ke bumi. 
Dari cerita dan kisah-kisah nabi serta umat-umat yang terdahulu, orang dapat memetik ibrah dan pelajaran bahwa selama jalan lurus yang digariskan oleh Allah ditempuh oleh suatu umat atau suatu generasi maka kehidupan baik, makmur dan sentausa akan dirasakan oleh umat dan generasi itu. Dan sebaliknya bila ajaran dan perintah Allah yang dibawa oleh nabi-nabi-Nya dilanggar dan diingkari maka adzab dan kehancuranlah yang akan menjadi nasib dan akhir hayat umat itu. 
Firman Allah:
“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (Yusuf 111). 
Allah  bersabda dalam Alqur'an:
“Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.” (Hud 120).

0 komentar :

Posting Komentar